Skip navigation

Zadanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Linux

Obraz widoczny powyżej przedstawia:

Answers

Pliki i foldery systemu Windows XP.

Pliki i foldery systemu Windows 7.

Pliki i foldery systemu Mac OS X.

Pliki i foldery systemu Linux.

Opinia zwrotna