Skip navigation

Zadanie 21

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Najlepiej zabezpieczoną siecią komputerową jest sieć, w której:

Answers

Ukryto nazwę sieci (SSID) i wszystkie urządzenia połączone z siecią zabezpieczono tym samym programem antywirusowym.

Ukryto nazwę sieci (SSID) i wybrano tryb zabezpieczenia sieci - WEP.

Ukryto nazwę sieci (SSID) i wybrano tryb zabezpieczenia sieci - WPA-Personal, uwierzytelnianie - WPA2.

Wybrano tryb zabezpieczenia sieci - WPA-Personal, uwierzytelnianie - WPA2.

Opinia zwrotna