Skip navigation

Zadanie 34

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Numer: 89.179.218.19 to:

Answers

Numer IP urządzenia w lokalnej sieci komputerowej.

Numer IP urządzenia w globalnej sieci komputerowej - Internecie.

Numer karty sieciowej urządzenia.

Nie ma takiego numeru - z trzema kropkami pomiędzy cyframi.

Opinia zwrotna