Skip navigation

Zadanie 37

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Widoczne poniżej narzędzie systemu Windows może być wykorzystane do:

Msconfig

Answers

Kontrolowanie procesu uruchamiania systemu Windows.

Określania szybkości połączenia sieciowego.

Diagnostyki elementów składowych komputera.

Sprawdzenia poprawności instalacji programów komputerowych.

Opinia zwrotna