Skip navigation

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zasoby

Czy za pomocą przedstawionego na powyższym zrzucie ekranu ustalisz przyczynę braku Internetu?

Answers

Tak, po zmianie karty na Sieć.

Nie ma takiej możliwości.

Tak, ale tylko wówczas, gdy korzystam z sieci Wi-Fi.

Tak, ale tylko wówczas, gdy nie korzystam z sieci Wi-Fi.

Opinia zwrotna