Skip navigation

Zadanie 36

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Monitor

Obserwując wykres obciążenia sieci komputerowej na powyższym obrazie, możesz stwierdzić, że:

Answers

Pobierane są strony WWW.

Wysyłana jest poczta elektroniczna z bardzo dużym załącznikiem.

Pobierany jest bardzo duży plik.

Na podstawie tego wykresu nie można określić aktywności sieci komputerowej.

Opinia zwrotna