Skip navigation

Zadanie 12

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Ping

Na postawie obrazu widocznego powyżej możesz stwierdzić, że:

Answers

Witryna www.pti.org.pl jest niedostępna z powodu braku dostępu do Internetu.

Witryna www.pti.org.pl jest niedostępna z powodu błędnie wpisanego adresu.

Witryna www.pti.org.pl jest niedostępna z powodu braku dostępu do Internetu, błędnie wpisanego adresu lub zablokowania witryny.

Witryna www.pti.org.pl jest niedostępna z powodu braku liter www w adresie strony.

Opinia zwrotna