Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Drukarka podczas wydruku przerywa pracę wydając charakterystyczny odgłos (buczy, warczy). Przyczyną tego jest:

Answers

Konieczność wymiany kartridża w drukarce atramentowej.

Brak jednego atramentu w kolorowej drukarce atramentowej.

Zacięcie się papieru w drukarce.

Przerwana łączność drukarki z komputerem w wyniku rozłączenia lub uszkodzenia kabla USB.

Opinia zwrotna