Skip navigation

Zadanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zegar systemowy pokazuje niewłaściwą datę i czas. Najwłaściwszą czynnością przywracającą prawidłowe wskazania jest:

Answers

Ręczna korekta ustawień daty i czasu.

Włączenie synchronizacji z internetowym serwerem czasu np. time.windows.com.

Aktualizacja sterownika zegara systemowego.

Niewprowadzanie zmian, ponieważ wskazania te nie mają większego znaczenia.

Opinia zwrotna