Skip navigation

Zadanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który ze składników sieci komputerowej nadaje urządzeniu adres IP?

Answers

Karta sieciowa

Koncentrator sieciowy (ang. hub)

Router

Przełącznik (ang. switch)

Opinia zwrotna