Skip navigation

Zadanie 29

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Protokół FTP wykorzystywany jest do:

Answers

Bezpiecznego przeglądania zabezpieczonych stron WWW.

Umieszczania krótkich wiadomości tekstowych na forach społecznościowych.

Wysyłania i odbioru poczty elektronicznej z dużymi załącznikami.

Przesyłania plików pomiędzy komputerami.

Opinia zwrotna