Skip navigation

Zadanie 45

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kopia

Spoglądając na powyższy obraz, możesz sądzić, że:

Answers

Wykonanie kopii zapasowej systemu w tej konfiguracji jest możliwe po zwiększeniu wolnej przestrzeni na dysku G.

Wykonanie kopii zapasowej systemu w tej konfiguracji jest możliwe poprzez zapisanie jej w sieci komputerowej.

Wykonanie kopii zapasowej systemu na tym nośniku jest mało prawdopodobne z powodu zbyt małej przestrzeni na wybranym nośniku danych.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna