Skip navigation

Zadanie 17

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jakim folderze zapisywane są widoczne na pulpicie pliki w systemie Windows?

Answers

Na dysku C, w folderze głównym.

Na dysku C, w folderze Użytkownicy, podfolderze Nazwa użytkownika.

Na dysku C, w folderze Moje dokumenty.

Nie można wskazać lokalizacji, ponieważ w każdym komputerze mogą znajdować się w przypadkowych miejscach.

Opinia zwrotna