Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Po włączeniu komputera, podczas wczytywania systemu operacyjnego, monitor nie pokazuje obrazu. Przyczyną tego może być:

Answers

Awaria systemu operacyjnego.

Złe sterowniki karty graficznej.

Brak aktualizacji systemu operacyjnego.

Brak połączenia lub uszkodzony kabel łączący monitor z komputerem.

Opinia zwrotna