Skip navigation

Zadanie 33

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Po włączeniu zasilania komputera, na monitorze pojawia się obraz:

dysk

Co powinien zrobić użytkownik komputera w tej sytuacji?

Answers

Wymienić natychmiast dysk na inny.

Zainstalować na tym dysku ponownie system operacyjny.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku Enter komputer się uruchomi, kontynuować pracę nie zwracając uwagi na komunikat.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku Enter komputer się uruchomi, należy niezwłocznie wykonać kopię bezpieczeństwa danych, zgrywając je na nośnik zewnętrzny.

Opinia zwrotna