Skip navigation

Zadanie 35

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

VNC (ang. Virtual Network Computing) – system przekazywania obrazu może być wykorzystywany do:

Answers

Zdalnego serwisowania sprzętu komputerowego.

Pokazywania obrazu jednego monitora na wielu innych np. w trakcie szkolenia.

Oglądania przez użytkownika obrazów na wielu monitorach.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna