Skip navigation

Zadanie 15

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jaką czynność należy wykonać, aby mieć łatwy dostęp do różnych wersji naszego dokumentu?

Answers

Każdą wersję dokumentu zgrywać na inny, wymienny nośnik danych.

Każdą wersję dokumentu zgrywać na jeden, wymienny nośnik danych.

Archiwizować dane tworząc kopię systemu operacyjnego.

Włączyć historię plików.

Opinia zwrotna