Skip navigation

Zadanie 28

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Protokół https umożliwia:

Answers

Oglądanie szyfrowanych, zabezpieczonych stron internetowych.

Oglądanie szyfrowanych i niezabezpieczonych stron internetowych.

Oglądanie niezabezpieczonych stron internetowych.

Przesyłania plików dużych rozmiarów.

Opinia zwrotna