Skip navigation

Zadanie 41

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Program CHKDSK w systemie Windows służy do:

Answers

Defragmentacji dysków twardych komputera.

Weryfikacji logicznej spójności systemu plików na dysku twardym lub dyskietce. Znajduje uszkodzone sektory i naprawia błędy związane z systemem plików.

Weryfikacji poprawności działania urządzeń peryferyjnych komputera.

Nawiązywania połączenia z publicznymi, niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi.

Opinia zwrotna