Skip navigation

Zadanie 49

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Utrata danych znajdujących się na dodanej karcie pamięci microDS smartfonu może być spowodowana:

Answers

Przywróceniem ustawień fabrycznych aparatu.

Działalnością wirusa(ów) komputerowych.

Przechowywania telefonu przez dłuższy czas z całkowicie rozładowaną baterią.

Zbyt częste i długotrwałe ładowanie baterii.

Opinia zwrotna