Skip navigation

Zadanie 26

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby poprawnie zamknąć proces i zachować wszelkie dane w systemie operacyjnym Linux, należy użyć komendy:

Answers

cat "identyfikator procesu (PID)"

kill "identyfikator procesu (PID)"

exit "identyfikator procesu (PID)"

end "identyfikator procesu (PID)"

Opinia zwrotna