Skip navigation

Zadanie 27

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dyski

Ikony systemu Windows widoczne powyżej przedstawiają:

Answers

Urządzenia peryferyjne połączone z komputerem.

Napędy

Partycje

Różne nośniki danych.

Opinia zwrotna