Skip navigation

Zadanie 46

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Netstat

Polecenie netstat użyte z parametrem -a powoduje wyświetlenie:

Answers

Wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

Oddzielnych statystyk dla poszczególnych protokołów transmisji danych.

Statystyki sieci Ethernet, czyli liczbę wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów.

Wszystkich użytkowników lokalnej sieci komputerowej.

Opinia zwrotna