Skip navigation

Zadanie 50

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zamierzasz zakupić przez Internet nieznaną ci aplikację.

Gdzie znajdziesz najrzetelniejsze informacje o wymaganiach sprzętowych tego programu?

Answers

Na forach społecznościowych.

W literaturze fachowej lub czasopismach o tematyce informatycznej.

Na opakowaniu produktu widocznego na witrynie internetowej sprzedawcy.

Na stronach internetowych producenta oprogramowani.

Opinia zwrotna