Skip navigation

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Wtyki USB

Kabel z końcówkami widocznymi na powyższym rysunku przeznaczony jest do połączenia z portem:

Answers

MicroUSB

USB 1.0

USB 2.0

USB 3.0

Opinia zwrotna