Skip navigation

Zadanie 25

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W folderze /home systemu operacyjnego Linux przechowywane są:

Answers

Pliki niezbędne do uruchomienia i prawidłowej pracy systemu.

Pliki konfiguracyjne oraz ustawienia systemu.

Dodatkowe programy, które umożliwiają efektywną pracę użytkownika systemu.

Foldery użytkowników, w którym przechowuje się pliki konfiguracyjne, dokumenty, programy lub adresy witryn internetowych.

Opinia zwrotna