Skip navigation

Zadanie 16

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Pracując z bazą danych otrzymałeś komunikat systemu operacyjnego: Błąd typu SQL Server. Producentem tego oprogramowania jest:

Answers

Firma Apache HTTP Server.

Firma DataBase.

Firma Microsoft.

Firma Oracle.

Opinia zwrotna