Skip navigation

Zadanie 19

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Podgląd

Które problemy można rozwiązać za pomocą widocznej powyżej funkcji programu Windows?

Answers

Problemy z systemem operacyjnym, aplikacjami i zabezpieczeniami komputera.

Problemy z systemem operacyjnym, aplikacjami i sieciami komputerowymi.

Problemy z systemem operacyjnym, ustawieniami, zdarzeniami i sieciami komputerowymi.

Problemy z systemem operacyjnym, aplikacjami, zdarzeniami i dostępem do Internetu.

Opinia zwrotna