Skip navigation

Zadanie 43

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Po stwierdzeniu wadliwego działania aplikacji, informując o tym producenta, podasz informacje o:

Answers

Rodzaju i wersji systemu operacyjnego.

Rodzaju i okolicznościach wystąpienia błędów.

Wersji programu, w którym występują błędy.

Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Opinia zwrotna