Skip navigation

Zadanie 39

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jeżeli po każdorazowym włączeniu komputera pokazywana jest data z przed wielu lat, należy:

Answers

Samodzielnie ustawić datę i czas.

Nie zwracać uwagi na błędne wskazania zegara i kontynuować pracę.

Włączyć synchronizację z internetowym serwerem czasu np. time.windows.com.

Wymienić baterię znajdującą się na płycie głównej i włączyć synchronizację czasu z internetowym serwerem np. time.windows.com.

Opinia zwrotna