Skip navigation

Zadanie 31

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W przeglądarce internetowej zauważasz zainstalowane bez twojej wiedzy, nieprzydatne ci paski narzędzi np. Babylon Toolbar.

Spowodowane to jest:

Answers

Działaniem administratora sieci komputerowej.

Zawirusowaniem komputera.

Brakiem aktualizacji systemu komputerowego.

Wielokrotną zmianą rodzaju przeglądarki internetowej.

Opinia zwrotna