Skip navigation

Zadanie 18

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Pliki

Gdzie znajdują się pliki, których ikony widoczne na powyższym obrazie?

Answers

W katalogu usr.

W katalogu home.

W katalogu root.

W katalogu var.

Opinia zwrotna