Skip navigation

Zadanie 14

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Z jakiego programu należy korzystać, aby wyłączyć aplikacje zbędnie obciążające pamięć operacyjną?

Answers

Podgląd zdarzeń.

Programy domyślne.

Menadżer zadań.

Informacje o systemie.

Opinia zwrotna