Skip navigation

Zadanie 40

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych stwierdzeń dobrze określa cechy protokołów TCP oraz UDP?

Answers

W przeciwieństwie do protokołu UDP, TCP gwarantuje dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów.

Protokół UDP cechuje się szybszą transmisją danych niż TCP, dlatego jest często używany w wideokonferencjach, przesyłaniu dźwięków i w grach sieciowych, gdzie dane muszą być przesyłane bardzo szybko.

Cechą odróżniającą protokół UDP od TCP jest możliwość dostarczania pojedynczych pakietów do kilku adresów docelowych naraz (tzw. multicast).

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna