Skip navigation

Zadanie 30

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W folderze Program Files systemu operacyjnego Windows przechowywane są:

Answers

Pliki instalacyjne systemu Windows.

Pliki sterowników kart graficznych, sieciowych i innych składników komputera.

Pliki użytkowników komputera.

Programy instalowane z domyślną lokalizacją.

Opinia zwrotna