Pomiń nawigację

Baza danych Wypożyczalnia

Wypożyczalnia.accdb

Otwórz plik bazy danych Wypożyczalnia.accdb znajdujący się w folderze Moduł S1.

Baza danych zawiera informacje o klientach wypożyczających samochody osobowe w różnych firmach.

Tabela Klienci to dane osób korzystających z wynajmu samochodów.

Tabela Miejsce odbioru to lista firm oferująca samochody.

Tabela Samochody to marka i rodzaj wypożyczanych pojazdów.

Tabela Wypożyczenia to rejestr transakcji wynajmu, czyli dane klienta, miejsca wynajmu, data wynajmu, liczba dni wypożyczenia i opłata za jeden dzień wynajmu.