Pomiń nawigację

Pytanie 14

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Jeżeli tabela zawiera złożone dane np. imię, nazwisko, datę urodzenia itd. należy:

Odpowiedzi

Każdą informację umieścić w innym polu.

Pogrupować dane tak aby imię i nazwisko znalazło się w jednym polu, zgrupować inne dane tak, aby tabela miała mniejszą liczbę pól.

Wszystkie dane umieścić w jednym polu tabeli - ułatwi to wyszukiwanie i sortowanie danych.

Rozbicie danych na różne pola nie będzie miało wpływu na funkcjonalność bazy danych, zwiększy tylko rozmiar tabeli.

Informacja zwrotna