Pomiń nawigację

II. Zadanie 24

Zadanie 24

Pobierając dane z kwerendy qryKosztowne utwórz raport obliczający sumę kosztów pobytu dla każdego z klientów biura podróży.

Przyjmij domyślne ustawienie raportu.

Usuń zbędne informacje, przemieść pola tak, aby raport był czytelny.

Zamykając raport zapisz jako KosztKlietów.