Pomiń nawigację

III. Zadanie 10

Zadanie 10

Utwórz kwerendę bazującą na tabeli Pracownicy tak, aby jej wynikiem były dane:

  • Pracowników, których nazwisko rozpoczyna się literą K lub P. 
  • Kod działu M2 lub M3.