Pomiń nawigację

I. Zadanie 14

Zadanie 14

Utwórz kwerendę pobierającą dane z tabel Klienci i Wypożyczenia.

Kwerenda zawierać będzie pola: Imię i Nazwisko z tabeli Klienci i Data wypożyczenia oraz Liczba dni z tabeli Wypożyczenia.

Kwerenda pokaże rekordy, w których:

  • Nazwisko klienta rozpoczyna się literą K oraz
  • Data wypożyczenia – październik 2022 r. (>=1.10.2022 and <=30.10.2022), oraz
  • Liczba dni jest większa niż 5.
  • Pole Liczba dni nie będzie widoczne po uruchomieniu kwerendy.
  • Kwerenda posortowana będzie malejąco wg pola Liczba dni.

Zamykając kwerendę nazwij ją Nazwiska.