Pomiń nawigację

III. Zadanie 7

Zadanie 7

Utwórz tabelę o nazwie Dostawcy.

Tabela zawierać będzie pola:

Nazwa pola

Typ danych

Rozmiar pola/Format

 IDDostawcy

Autonumerowanie

Liczba całkowita długa

 Nazwa

Teks krótki

20

 Kwota

Waluta

Walutowy

  Dla pól:

  • IDDostawcy wprowadź Klucz podstawowy.
  • Kwota wpisz regułę poprawności tak, aby kwota musiała być >=100.

Wprowadź dane:

  • Dostawca – PSB, Kwota = 200.
  • Dostawca – Market, Kwota = 500.