Pomiń nawigację

Pytanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Zmiana typu danych dla pola Data/Godzina na typ Liczba:

Odpowiedzi

Nie będzie miała wpływu na sposób prezentacji danych w tabeli.

Spowoduje usunięcie danych w tym polu.

Pokaże dane jako liczby rzeczywiste, gdzie część całkowita to prezentacja daty, a część ułamkowa czasu.

Nie ma możliwości zmiany typu danych znajdujących się w tabeli.

Informacja zwrotna