Pomiń nawigację

III. Zadanie 14

Zadanie 14

Utwórz kwerendę pokazującą z tabeli Adresy pole Miasto, z tabeli Pracownicy pola Imię, Nazwisko, StanKonta.

Kwerenda pokaże osoby:

  • Ze stanem konta większym niż 100 zł i mniejszym niż 1 000 zł.
  • Mieszkańców Zabrza lub Sosnowca.