Pomiń nawigację

II. Zadanie 14

Zadanie 14

Utwórz kwerendę, która pokaże imiona i nazwiska osób wylatujących z Krakowa do Dubaju lub Paryża w styczniu 2022 r.

Zamykając kwerendę zapisz ją pod nazwą Dubaj.

Wskazówka: Dane z tabel: tblKlienci, tblRezerwacje, tblCelpodróży, tblMiejsceWylotu.