Pomiń nawigację

II. Zadanie 23

Zadanie 23

Utwórz raport zawierający wszystkie pola z kwerendy qryDołącz.

Pogrupuj dane według pola Hotel, Numer klienta.

Raport powinien zawierać informacje szczegółowe i o sumie i wartości średniej pól Liczby osób i Kosztów dla każdej grupy.

Zapisz raport jako Hotel. Zamknij raport.