Pomiń nawigację

III. Zadanie 5

Zadanie 5

W tabeli Pracownicy:

  • Usuń pole IDUS.
  • W polu IDPracownika wpisz regułę sprawdzania poprawności tak, aby akceptowane były pierwsze litery EW.
  • Tekst reguły poprawności: Pierwsze litery to EW.
  • Dla pola Nazwisko zmień właściwość pola tak, aby było indeksowane, duplikaty OK.
  • Zabezpiecz pole DataZatrudnienia tak, aby nie można wprowadzić daty wcześniejszej niż dzisiejsza. <=date()