Pomiń nawigację

I. Zadanie 4

Zadanie 4

Otwórz tabelę Samochody w widoku projektu.

Wprowadź pole Paliwo:

  • Typ danych – Tekst krótki.
  • Rozmiar pola 20 znaków.
  • Wartość domyślna - benzyna.
  • Reguła poprawności: benzyna, olej napędowy, gaz.
  • Wpisz właściwy komunikat w polu Tekst reguły sprawdzania poprawności.

W kolejnych rekordach tabeli wpisz olej napędowy, gaz, benzyna.

Zamknij tabelę Samochody.

Uwaga: Zmieniając widok na Widok arkusza danych potwierdzaj wykonywane czynności.