Pomiń nawigację

III. Zadanie 24

Zadanie 24

Utwórz raport zawierający wszystkie pola z kwerendy Premie.

Pogrupuj dane według pola Wydział, Nazwisko.

Raport powinien zawierać informacje o sumie i wartości średniej pól Godziny i Wynagrodzenie dla każdej grupy.

Zapisz raport jako Premie. Zamknij raport.