Pomiń nawigację

II. Zadanie 25

Zadanie 25

Utwórz raport zawierający wszystkie pola z kwerendy qryWypoczynek.

Raport obliczy średni czas i średni koszt pobytu każdego z klientów biura podróży.

Zamykając raport zapisz go pod nazwą ŚredniKoszt.

Zamknij plik bazy danych.