Pomiń nawigację

III. Zadanie 22

Zadanie 22

Utwórz raport zawierający wszystkie pola z kwerendy Wynagrodzenia wg działów.

Pogrupuj dane według pól Wydział, Nazwisko.

Raport pokaże sumę pól GodzinyZarobki dla każdego działu i pracownika.

Zapisz raport jako Wynagrodzenia.